X Önizleme Kapat

Vollkorn Font Family font

Serif.ttf
8299 DownloadsDownload

Vollkorn font

vollkorn fontvollkorn font bigvollkorn font textvollkorn font 1

Vollkorn Font Family font zip file contents

Font NameDateFile Size
EOT/ 2014-03-18 0 B
EOT/.DS_Store 2014-02-05 15 KB
__MACOSX/ 2014-03-18 0 B
__MACOSX/EOT/ 2014-03-18 0 B
__MACOSX/EOT/._.DS_Store 2014-02-05 120 B
EOT/vollkorn-bold-webfont.eot 2014-03-18 48 KB
__MACOSX/EOT/._vollkorn-bold-webfont.eot 2014-03-18 177 B
EOT/vollkorn-bolditalic-webfont.eot 2014-03-18 56 KB
__MACOSX/EOT/._vollkorn-bolditalic-webfont.eot 2014-03-18 177 B
EOT/vollkorn-italic-webfont.eot 2014-03-18 42 KB
__MACOSX/EOT/._vollkorn-italic-webfont.eot 2014-03-18 177 B
EOT/vollkorn-medium-webfont.eot 2014-03-18 51 KB
__MACOSX/EOT/._vollkorn-medium-webfont.eot 2014-03-18 177 B
EOT/vollkorn-mediumitalic-webfont.eot 2014-03-18 46 KB
__MACOSX/EOT/._vollkorn-mediumitalic-webfont.eot 2014-03-18 177 B
EOT/vollkorn-regular-webfont.eot 2014-03-18 47 KB
__MACOSX/EOT/._vollkorn-regular-webfont.eot 2014-03-18 177 B
EOT/vollkorn-semibold-webfont.eot 2014-03-18 51 KB
__MACOSX/EOT/._vollkorn-semibold-webfont.eot 2014-03-18 177 B
EOT/vollkorn-semibolditalic-webfont.eot 2014-03-18 46 KB
__MACOSX/EOT/._vollkorn-semibolditalic-webfont.eot 2014-03-18 177 B
Fontlog.txt 2014-03-18 3 KB
__MACOSX/._Fontlog.txt 2014-03-18 258 B
OFL-FAQ.txt 2013-12-30 56 KB
__MACOSX/._OFL-FAQ.txt 2013-12-30 177 B
OpenFontLicense.txt 2013-12-30 4 KB
__MACOSX/._OpenFontLicense.txt 2013-12-30 167 B
PS-OTF/ 2014-03-18 0 B
TTF/ 2014-03-18 0 B
WOFF/ 2014-03-18 0 B
WOFF/.DS_Store 2014-03-18 6 KB
__MACOSX/WOFF/ 2014-03-18 0 B
__MACOSX/WOFF/._.DS_Store 2014-03-18 120 B
WOFF/vollkorn-bold-webfont.woff 2014-03-18 54 KB
__MACOSX/WOFF/._vollkorn-bold-webfont.woff 2014-03-18 177 B
WOFF/vollkorn-bolditalic-webfont.woff 2014-03-18 69 KB
__MACOSX/WOFF/._vollkorn-bolditalic-webfont.woff 2014-03-18 177 B
WOFF/vollkorn-italic-webfont.woff 2014-03-18 46 KB
__MACOSX/WOFF/._vollkorn-italic-webfont.woff 2014-03-18 177 B
WOFF/vollkorn-medium-webfont.woff 2014-03-18 56 KB
__MACOSX/WOFF/._vollkorn-medium-webfont.woff 2014-03-18 177 B
WOFF/vollkorn-mediumitalic-webfont.woff 2014-03-18 51 KB
__MACOSX/WOFF/._vollkorn-mediumitalic-webfont.woff 2014-03-18 177 B
WOFF/vollkorn-regular-webfont.woff 2014-03-18 52 KB
__MACOSX/WOFF/._vollkorn-regular-webfont.woff 2014-03-18 177 B
WOFF/vollkorn-semibold-webfont.woff 2014-03-18 57 KB
__MACOSX/WOFF/._vollkorn-semibold-webfont.woff 2014-03-18 177 B
WOFF/vollkorn-semibolditalic-webfont.woff 2014-03-18 51 KB
__MACOSX/WOFF/._vollkorn-semibolditalic-webfont.woff 2014-03-18 177 B
TTF/Vollkorn-Regular.ttf 2015-06-17 111 KB
PS-OTF/Vollkorn-Regular.otf 2015-06-17 91 KB
TTF/Vollkorn-Medium.ttf 2015-06-17 116 KB
PS-OTF/Vollkorn-Medium.otf 2015-06-17 98 KB
TTF/Vollkorn-Semibold.ttf 2015-06-17 117 KB
PS-OTF/Vollkorn-Semibold.otf 2015-06-17 98 KB
TTF/Vollkorn-Bold.ttf 2015-06-17 115 KB
PS-OTF/Vollkorn-Bold.otf 2015-06-17 95 KB
TTF/Vollkorn-Italic.ttf 2015-06-17 96 KB
PS-OTF/Vollkorn-Italic.otf 2015-06-17 83 KB
TTF/Vollkorn-MediumItalic.ttf 2015-06-17 103 KB
PS-OTF/Vollkorn-MediumItalic.otf 2015-06-17 90 KB
PS-OTF/Vollkorn-SemiboldItalic.otf 2015-06-17 91 KB
TTF/Vollkorn-SemiboldItalic.ttf 2015-06-17 104 KB
PS-OTF/Vollkorn-BoldItalic.otf 2015-06-17 85 KB
TTF/Vollkorn-BoldItalic.ttf 2015-06-17 101 KB

Vollkorn Font Family font

Font Details

Mac OS X  2u?SMLdSMULATTR?? ? com.apple.TextEncodingmacintosh;0

Vollkorn Font Family font download, Vollkorn Font Family font.