X Önizleme Kapat

PT Sans Narrow font

Sans Serif.ttf
4298 DownloadsDownload

PT Sans, "Rusya Federasyonu Kamu Türleri" projesi için geliştirildi. Projenin ikinci aileni PT Serif de mevcut.

Fontlar bir libre lisansı ile serbest bırakılır ve serbestçe yeniden dağıtılabilir: Projenin ana amacı, Rusya halkına kendi dillerini okumak ve yazmak için olanak sağlamaktır.

Proje, 1708-1710 yılları arasında Peter the Great tarafından icat edilen sivil türünün 300. yıldönümü için çalışıyor. Rus Federal Basın ve Kitle İletişimi Ajansı tarafından maddi destek sağlandı.

Yazı tipi, standart Batı, Orta Avrupa ve Kiril kod sayfalarını ve ayrıca Rusya Federasyonu'ndaki her başlık dilinin karakterlerini içerir. Bu, onları modern dijital iletişim için benzersiz ve çok önemli bir araç yapar.

PT Serif, 20. yüzyılın ikinci yarısında Rus sans serif tiplerine dayanıyor ancak aynı zamanda çağdaş hümanistik tasarımların ayırdedici özelliklerine de sahip. Aile 8 stilden oluşur: 4 temel stil, küçük boyutlar için 2 başlık stili ve ekonomik tip ayarı için 2 dar stil.

 

 

PT Sans Caption font

pt-sans-caption fontpt-sans-caption font bigpt-sans-caption font textpt-sans-caption font 1

PT Sans Narrow font zip file contents

Font NameDateFile Size
OT_TT_Install_E.txt 2010-04-01 3 KB
OT_TT_Install_R.txt 2010-04-01 2 KB
PT Free Font License_eng_1.2.txt 2010-12-23 1 KB
PT Free Font License_rus_1.2.txt 2010-12-23 4 KB
PTC55F.ttf 2010-12-24 366 KB
PTC75F.ttf 2010-12-22 377 KB
PTN57F.ttf 2010-12-22 375 KB
PTN77F.ttf 2010-12-22 464 KB
PTS55F.ttf 2010-12-22 420 KB
PTS56F.ttf 2010-12-22 414 KB
PTS75F.ttf 2010-12-22 447 KB
PTS76F.ttf 2010-12-22 354 KB

PT Sans Narrow font

Font Details

?????????: (c) ??? ????????, 2009. ??? ????? ????????.
Copyright (c) 2009, ParaType Ltd. All Rights Reserved.

???????????? ???????
??? ??????? ? ???????????? ?????????: ?? ???? (PT Sans), ?? ????? (PT Serif)
?????? 1.2 ?? 23.12.2010

????? ? ???????????
??? ??? «????????» ????????????? ???????????????? ????? ?????? ????????????
??? ??????????? ???? ???????????? ?????????? ??????, ? ????? ??????????,
?????????????? ? ?????????????? ??? ????????????, ??? ? ???????????????? ??????.
?? ?????? ????????? ?? ? ???? ??? ?????????? ??????????, ?????????? ? ?????????
? ???-????????, ???????? ? ????????? ???????? ???????????? ? ??????????????
?????????, ? ????? ???????????? ? ?????????????? ?????? ??????? ????????? ???
??????? ?????????? ????????? ???????????:

- ?? ???????????? ??????, ?? ?? ???????????, ?? ??????????? ?? ???, ?? ?? ?????????
????? ?? ????? ???????????????? ? ????? ???????????? ?????? ???? ?? ????. ??????
???????? ???????????. ?????? ?? ??????????? ???????? ?? ? ?????? ???????????? ?????????.

- ???????????? ?????? ? ??????????? ?? ??? ????? ???????????????? ?????? ???
??????? ??????? ? ???????? ?????? ??????? ????????????? ???????? ? ?????????? ?
????????? ?????????????? ???? (?????????), ???????????? ????. ?? ?? ?????? ????? ??????
????? ????????????? ???????? ? ?? ?????? ???? ??????? ???? ? ????????? ????????? ????,
???? ??????? ? ????? ????? ???????, ????? ???????????? ??? ????? ??????? ? ????????? ???.

- ??????????? ????????????? ????????????? ???????? ??????, ? ??? ????? ? ? ??????????
? ??????? ???????, ? ???????? ???? ??????????? ?????? ?? ??????????? ??????, ?????
????? ?????????? ???????? ?? ??? ??? «????????» ? ?????????? ????.

???????? ????????
???????? ???????? ?? ????? ??????????? ?? ?????????? ? ?????, ?? ??????? ??????????
???????????????? ? ??????, ???? ???? ?? ???? ?? ????????????????? ???????
?? ???????????.

??????????? ???????????????
?????? ????????? ??????????? ??????????? ???????????? ??? ?????-????
????? ??? ??????????????? ???????????? ?? ??????? ??????????,
??????? ???????????? ???????? ? ????????????????? ??????????? ???
?????-???? ?????????? ???? ?????????????. ??? ??? «????????» ??
??? ????? ??????????????? ?? ????? ??????????????? ?? ?????? ? ?????,
????????? ?????????????? ??? ?????????????? ????????????? ??????
???????, ??? ??????????????? ??? ????????????????? ????? ?? ?????????,
????????? ? ?????????????? ?????? ???????.

OOO ??? «????????»
www.paratype.ru

PT Sans Narrow font download, PT Sans Narrow font.